อินโฟกราฟิกตํานานโรคจิตเภท

ข้ามไปที่เนื้อหา

โดย Ben Huot

www.benjamin-newton.com

ตอนนี้คุณอยู่ในส่วนย่อยรุ่นที่ 4 ของส่วนการเขียนแล้ว

ตํานานโรคจิตเภท

ข้อมูลเชิงลึกจากการใช้ชีวิตกับมันเป็นเวลา 25 ปี

ความไม่รู้หรือแบบแผนเป็นแรงบันดาลใจให้กับตํานานที่สัมพันธ์กันตามรายการด้านล่าง

อินโฟกราฟิกของตํานานโรคจิตเภท