อินโฟกราฟิกปัญหาโรคจิตเภท

ข้ามไปที่เนื้อหา

โดย Ben Huot

www.benjamin-newton.com

ตอนนี้คุณอยู่ในส่วนย่อยรุ่นที่ 4 ของส่วนการเขียนแล้ว

ปัญหาโรคจิตเภท

ข้อมูลเชิงลึกจากการใช้ชีวิตกับมันเป็นเวลา 25 ปี

ความทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากปัญหาที่สัมพันธ์กันตามรายการด้านล่าง

อินโฟกราฟิกของปัญหาโรคจิตเภท