Một số cuốn sách của tôi bằng tiếng Việt: Benjamin-Newton.com

Đừng chia sẻ những bài viết này

Những tác phẩm này là thế hệ thứ 4 của tôi và tôi giữ bản quyền đầy đủ đối với chúng và chúng không phải để chia sẻ.

Nếu bạn muốn phân phối một số bài viết của tôi, thế hệ thứ nhất và thứ hai của tôi đang trôi nổi trên internet ở nhiều nơi khác nhau. Các bài viết thế hệ thứ 3 của tôi nằm trong phần sách.

Như thường lệ, hãy đọc giấy phép ở đầu PDF hoặc EPUB và làm theo giấy phép đó. Nếu nghi ngờ, đừng chia sẻ.